ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Sinopharm Vaccine) ระยะที่ 1 ให้กับพนักงาน

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ได้ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Sinopharm Vaccine) ระยะที่ 1 ให้กับพนักงาน ทุกคน จำนวน 159 คน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานให้เร็วที่สุด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน โดยได้ดำเนินการฉีดเข็มแรกให้แก่พนักงานไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และทางบริษัทฯ ได้จัดซื้อวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm Vaccine) เพิ่มอีกร้อยละ 10 เพื่อบริจาคให้สังคมตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุไว้ นำไปฉีดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและร่วมกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤต โควิด-19 ครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พิจารณาจัดสรรวัคซีนตัวเลือกมาให้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ความอุ่นใจในการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายคุกกี้