ผลิตภัณฑ์

น้ำมันปาล์มดิบ

Crude Palm Oil

Iodine value : 50-55

Free Fatty Acid  : Max 5%

Moisture & Impurity : Max 0.5%

DOBI : Min 2.00

เมล็ดใน

Kernel

Shell  : Max 10%

Moisture : Max 8.0%

กะลา

Shell

Moisture : Max 30%

Kernel : Max 1.5%

เส้นใย

Fiber

Moisture : Max 40%

น้ำมันไบโอดีเซล

Biodiesel

Methyl esters : > 96.5%

Monoglyceride : < 0.40%

Diglyceride : < 0.20 %

Triglyceride : < 0.20 %

ไฟฟ้า

Electricity

สัญญาการขาย PEA 2 megawatt

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายคุกกี้