โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
กับเกษตรกรรายย่อย (RSPO)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ร่วมกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมสัมมนา ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันกับเกษตรกรรายย่อย (RSPO) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา เป็นประธานในครั้งนี้

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายคุกกี้